ADEM-İ DİKKAT


ADEM-İ DİKKAT
Dikkatsizlik

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • İSTİKRA' — Gezmek, dolaşmak, etraflı bilgi edinmek. Ayrı ayrı hâdiselerdeki müşterek vasıflara dikkat ederek umumi bir netice çıkarmak. Umumi araştırmak. Fertten umuma âit hüküm sâhibi olmak.(Akıl ve hikmet ve istikra ve tecrübenin şehadetleri ile sabit… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük